none
Anwahr Athahb

Anwahr Athahb

Socionom och Steg-1 terapeut i KBT och relationell terapi

Anwahr kommer senast från en tjänst som kurator på personlighetsprogrammet (tidigare MBT-teamet) i Huddinge, där hon arbetat som individual- och gruppterapeut i SKB-teamet. Hon är utbildad i familjeterapeutiskt förändringsarbete och har arbetat med barn, ungdomar och deras föräldrar. I det terapeutiska arbetet strävar Anwahr efter att hålla det salutogena perspektivet i fokus och bygga på friskfaktorer.

Utöver terapeut är Anwahr en flitigt anlitad föreläsare med uppdragsgivare som till exempel Ersta Sköndal högskola, Uppsala kvinnojour och Svenska kyrkan. Anwahr föreläser bland annat om:- Hur bemötande av minoriteter påverkar tillit och delaktighet i samhället, ur ett sociologiskt och psykologiskt perspektiv.- Intersektionalitet i socialt arbete- Motiverande samtal (MI) med personer utsatta för våld i nära relationer och/eller hedersproblematik – Internationellt socialt arbete med fokus på barns rättigheter och säkerhet på flykt.

Anwahr har även över 10 års erfarenhet av arbete för samhällsförändring genom bland annat Miljöpartiet de gröna, Läkare utan gränser och Svenska Freds- och skiljedomsföreningen.

”Jag strävar efter att skapa en förståelse för olika människors sammanhang, både på individ- och gruppnivå, och ser att vi påverkas av vilken position vi har i samhället. I praktiken innebär det att jag erkänner de orättvisor som förekommer när det gäller kön, sexuell läggning, etnicitet, religion, funktionsvariation, socioekonomisk ställning och ålder.”

Inriktning

 • Kognitiv Beteendeterapi (KBT)
 • Relationell- och interpersonell psykoterapi (IPT)

Medlemskap

Språkkunskaper

 • Svenska
 • Engelska
 • Arabiska

Utbildning

 • Legitimerad socionom
 • 2-årig grundläggande psykoterapiutbildning (steg 1), Linköpings Universitet
 • Familjeterapeutiskt förändringsarbete, diplom i familjebehandling, Magnus Ringborg AB
 • Lärarprogrammet inriktning historia med kultur- och litteraturperspektiv (90 hp), Södertörns Högskola
 • Motiverande samtal, Contar
 • Fred och konflikthantering, MRA Indien
 • Värdebaserat ledarskap, Konungens stiftelse ungt ledarskap
 • Essentials of Humanitarian Practice, Sida Partnership Forum
 • Coaching certification training course, WeCreate